a

باغ مدرسه خلاق

آموزش خبرخوب!

کارورزی حین آموزش الهام بخش پیشرفت

باغ مدرسه خلاق همگام با استودیو های تخصصی همکار شرایط فوق العاده ای را برای آموزش و کارورزی هنرجویان و دانشجویان خود را در فضا حرفه ای فراهم مینماید

کتاب الکترونیکی

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

آموزش ببینید خبرخوب!

حرفه ای شوید

پروژه های حرفه ای

مهارت آموزی تخصصی

تجربه حضور و بالابردن توانائی در پروژه های مطرح و حرفه ای

طراح

حضور و کار در کنار اساتید مطرح

کسب مهارت

دانشجویان و هنر آموزان میتوانند پس از گذرندن دوره های تخصصی در استودیو ها همکار ما کسب مهارت برای حرفه ای شدن را داشته باشند

آموزش خبرخوب!

بهترین مدرسین

تجربه آموزی در کنار اساتید حرفه ای و مطرح
89

رخدادهای برنامه ریزی شده

باغ مدرسه خلاق

کاراموزی و کسب مهارت خبرخوب!

کارآفرینی و اشتغال

با شرکت در دوره های تخصصی و مهارتی مدرسه خلاق وبرای ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی تخصصی برای رسیدن به هدفتان در کنارتان هستیم. در دوره ها ثبت نام کنید و تخصص ایجاد کنید.
متاسفم هیچ پستی با محدوده شما تطبیق ندارد.
سلام

تماس

۰۲۱-۲۲۷۵۲۶۴۰
شنبه تا پنجشنبه 8.00-18.00