a

باغ مدرسه خلاق

وبینار و ورکشاپ های آنلاین

ورک شاپ های تخصصی و مهارتی همزمان با زخداد ها به صورت آنلاین نیز در دسترس است.

دوره های تخصصی آنلاین

دوره های تخصصی آنلاین همزمان با برگزاری کلاسها برای دانشجویان با مدرک معتبر تحصیلات آنلاین

دوره های عمومی آنلاین

برای شروع و آشنائی ما دور های عمومی که پیش نیاز دوره های تخصصی است را طراحی کرده ایم

آموزش خبرخوب!

دوره های آنلاین

بزودی توسط باغ مدرسه خلاق برای دانشجویان شهرستان و خارج از کشور توسط بهترین اساتید برگزار میگردد.
آموزش تفاوت ما

14.898 کاربر

متاسفم هیچ پستی با محدوده شما تطبیق ندارد.
a

متن

متن
89

رخدادهای برنامه ریزی شده

56

دوره های موجود

سود مشاوره موفقیت

طرح های قیمت گذاری

متن

برنامه کلاسی

دسته بندی

مربی

قیمت

اطلاعات کلاس

متاسفم هیچ پستی با محدوده شما تطبیق ندارد.